Pravila o privatnosti

Ovaj Pravilnik o privatnosti određuje način na koji Škola prikuplja, koristi, održava i otkriva informacije prikupljene od korisnika (svakog, "studenta") Škole. Oval Pravilnik o privatnosti se odnosi na Školu i sve kurseve koje Škola nudi.

Lične identifikacione informacije

Mi možemo da prikupljamo lične identifikacione informacije studenta na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se na sledeće: kada se studenti upisuju u Školu ili kurs u Školi, upišu na mejling listu i u vezi s drugim aktivnostima, uslugama, funkcionalnostima ili resursima koji su na raspolaganje u našoj Školi. Studenti mogu da anonimno posete Školu. Mi ćemo prikupljati lične identifikacione informacije studenta samo ukoliko nam dobrovoljno dostave te informacije. Studenti mogu odbiti da pruže lične identifikacione informacije, ali to ih može sprečiti da učestvuju u određenim aktivnostima koje su povezane sa Školom.

Kako koristimo prikupljene informacije

Škola može sakupljati i koristiti lične identifikacione informacije studenta za sledeće svrhe:

  • Da poboljšamo korisničku uslugu
    Informacije koje nam pružite nam pomažu da efikasnije odgovaramo na Vaše zahteve i potrebe za podrškom.
  • Da personalizujemo korisničko iskustvo.
    Možemo koristiti informacije u skupu da bismo razumeli kako naši studenti kao grupa koriste usluge i resurse koji su predviđeni u našoj Školi.
  • Da šaljemo periodične e-mailove
    Možemo da koristimo email adrese studenata da bi im slali informacije i novosti koje se odnose na njihov nalog. Email adrese studenata se takođe mogu koristiti za odgovore na upite, pitanja ili druge zahteve studenata.

Deljenje vaših ličnih podataka

Mi ne prodajemo, ne trgujemo niti iznajmljujemo lične identifikacione podatke za učenike drugima.

Sajtovi trećih lica

Student može naći reklamu ili neki drugi sadržaj u našoj Školi koji se povezuje sa sajtovima i uslugama naših partnera, dobavljača, oglašivača, sponzora, davaoca licence i drugih trećih lica. Ne kontrolišemo sadržaj ili linkove koji se pojavljuju na ovim sajtovima i nismo odgovorni za prakse koje se koriste na sajtovima koji su povezani sa našom Školom. Pored toga, ovi sajtovi ili usluge, uključujući njihov sadržaj i linkovi, se možda stalno menjaju. Ovi sajtovi i servisi mogu imati sopstvene pravilnike o privatnosti i pravilnike za usluge klijenata. Pretraživanje i interakcija sa bilo kojim drugim sajtom, uključujući i sajtovi koji imaju link do naših Studenata, se podleže uslovima i pravilnicima samog tog sajta.

Promene ovog Pravilnika o privatnosti

Škola ima diskreciono pravo da ažurira ovaj Pravilnik o privatnosti u bilo koje vreme. Podstičemo studente da često proveravaju ovu stranicu za bilo kakve promene. Priznajete i slažete se da je Vaša odgovornost da periodično pregledate ovaj Pravilnik o privatnosti i budete svesni izmena.

Vaše prihvatanje ovih uslova

Upisivanjem u Školu označujete prihvatanje ovog Pravilnika o privatnosti. Ukoliko se ne slažete s ovim Pravilnikom o privatnosti, molimo Vas da se ne upisujete u Školu. Vaš nastavak upisa u Školu nakon objavljivanja promena u ovom Pravilniku o privatnosti će se smatrati Vašim prihvatanjem tih promena.